Navigace

Obsah

Územní plán


Územní plán

Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání opatření obecné povahy změny č. 1 ÚP Podolanka

6.1.2015

15-01-06_up.pdf Staženo: 366x | 03.08.2016

Podklady k veřejnému projednání Změny č.1 ÚP obce Podolanka

18.8.2014

ÚP Podolanka_opatření_ ZMĚNA1.doc

up podolanka_opatreni_ zmena1_verze1.doc Staženo: 355x | 03.08.2016

ÚP Podolanka_ odůvodnění_ ZMĚNA 1.doc

up podolanka_ oduvodneni_ zmena1_verze1.doc Staženo: 276x | 03.08.2016

ÚP_Podolanka_A2_0814_HLAVNI.pdf

up_podolanka_a2_0814_hlavni.pdf Staženo: 385x | 03.08.2016

ÚP_Podolanka_A3b_0814_VODOVOD_KANALIZACE.pdf

up_podolanka_a3b_0814_vodovod_kanalizace.pdf Staženo: 268x | 03.08.2016

ÚP_Podolanka_B2_0814_KOORDINACNI.pdf

up_podolanka_b2_0814_koordinacni.pdf Staženo: 229x | 03.08.2016

ÚP_Podolanka_A4_0814_VPS.pdf

up_podolanka_a4_0814_vps.pdf Staženo: 206x | 03.08.2016

Návrh změny č. 1

22.5.2014

Veřejná vyhláška - Návrh změny č. 1 ÚP Podolanka

14-05-22_up.pdf Staženo: 230x | 03.08.2016

Zadání změny č. 1 ÚP Podolanka + výkres

14-05-22_2014 zmena_up_1_zadani_mapka.pdf Staženo: 286x | 03.08.2016

Koordinační výkres změny č.1 ÚP

up_podolanka_b2_0414_koordinacni.pdf Staženo: 211x | 03.08.2016

Změna č. 1 ÚP Podolanka - dokumenty ke stažení (ZIP 11MB)

2014 duben zmena1 up.zip Staženo: 195x | 03.08.2016

Zadání změny č. 1

12.2.2014

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o projednání návrhu zadání Změny č. 1 územního plánu Podolanka

zm.c.1 - vv- oznameni o navrhu zadani.doc Staženo: 175x | 03.08.2016

ÚP PODOLANKA_ZMĚNA_VÝŘEZ A4.pdf

up podolanka_zmena_vyrez a4.pdf Staženo: 191x | 03.08.2016

Změna.č.1 - Text - Návrh zadání změnyč.1.doc

zm.c.1 - text - navrh zadani zm.c.1 k rozeslani.doc Staženo: 184x | 03.08.2016

Výkresy

Územní plán - širší vztahy

podolanka_b1_sirsi_vztahy.pdf Staženo: 286x | 03.08.2016

II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PODOLANKA

up_podolanka_oduvodneni_uprava.doc Staženo: 378x | 03.08.2016

ÚZEMNÍ PLÁN PODOLANKA - textová část

up_podolanka_opatreni_uprava.doc Staženo: 277x | 03.08.2016

Výkresy A - opatření

ÚP Podolanka - Hlavní výkres A1

up_podolanka_a2_1012_hlavni a1.pdf Staženo: 299x | 03.08.2016

ÚP Podolanka - Základní členění území A1

up_podolanka_a1_0912_zakladni a1_1_5000.pdf Staženo: 191x | 03.08.2016

ÚP Podolanka - veřejně prospěšné stavby

up_podolanka_a4_0912_vps a1_1_5000.pdf Staženo: 196x | 03.08.2016

Stránka