Navigace

Obsah

Nakládání s odpady


Odpadové hospodářství

Poplatek za svoz komunálního odpadu na rok 2016
Od 11. 1. 2016 se na obecním úřadě vybírá v úředních hodinách poplatek za svoz komunálního odpadu.


Ceny známek:

1390,-Kč odvoz 1 krát za 14 dní
2260,- Kč odvoz 1 krát za týden 
1900,-Kč sezónní
523,- Kč bio odpad, nádoba 120 l
775,- Kč bio odpad, nádoba 240 l

 

Svoz biopopelnic bude probíhat od 7. dubna 2016 KAŽDÝ SUDÝ ČTVRTEK

Velkoobjemový svoz bioodpadu
kontejner na návsi v Podolance od 10:00 hod. do 12:00 hod.
termíny – 2. 4., 7. 5., 4. 6., 2. 7., 6. 8., 3. 9., 1. 10., 5. 11.

Do velkoobjemového kontejneru na bioodpad patří pouze tráva, listí, větve a rostlinný odpad z kuchyně !

HARMONOGRAM SVOZU BIOODPADU v roce 2016
Kontejner bude přistaven na návsi každou první sobotu v měsíci, počínaje 2.4.2016

HARMONOGRAM SVOZU VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU v roce 2016
Kontejner bude přistaven na obvyklých stanovištích 5.3., 11.6., 27.8., 22.10.2016

Sběrný box
Na obecním úřadu je k dispozici sběrný box pro použité laserové, faxové tonery a inkoustové cartridge bez obalů. Sběrný box je umístěn u hlavního vchodu v hale obecního úřadu.
 


 

Třídění odpadů v obci

 

 

 

 

 

 

 

 


zde ke stažení, doc 370 kB

Upozornění

 

 

 

 

 

 

 

 


zde ke stažení doc 159 kB

 


 

Sběr papíru Sběr modrých Do modrých nádob můžete odhodit:
noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, lepenka, kartón, papírové obaly (např. sáčky)
Prosím, nevhazujte:
mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový a voskovaný papír, použité plenky a hygienické potřeby
Sběr skla Sběr skla Do zelených nádob můžete odhodit:
láhve od nápojů, skleněné nádoby, skleněné střepy - tabulové sklo
Prosím, nevhazujte:
keramiku, porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla.
Sběr plastů Sběr plastů Do žlutých nádob můžete odhodit:
PET láhve od nápojů (prosím, nezapomeňte je sešlápnout!), kelímky, sáčky, fólie, výrobky a obaly z plastů, polystyrén
Prosím, nevhazujte:
novodurové trubky, obaly od nebezpečných látek (motorové oleje, chemikálie, barvy apod.)
Sběr
nápojových kartonů
Sběr nápojových kartonů Nápojové kartony odhazujte do kontejnerů označených  oranžovou nálepkou.