Navigace

Obsah

Komplikace projektu výstavby svazkové školy

Typ: ostatní | náš tip
Nečekaná komplikace pro výstavbu základní svazkové školy – odvolání "ekologického spolku" Orchis z.s. proti územnímu rozhodnutí

Myšlenka výstavby svazkové základní školy se zrodila na počátku roku 2015, a to v reakci na v minulosti neřešenou situaci s přibývajícími dětmi v našich obcích. Zřizovatelé okolních škol, kam naše děti dříve chodily, vypověděli smlouvy o zajištění školní docházky. Z tohoto důvodu se sešli starostové a někteří zastupitelé obcí Přezletic, Podolanky a Jenštejna na obecním úřadě v Podolance a dohodli se na realizaci společného projektu za účelem zajištění povinné školní docházky. Jako jediná možná cesta vyšla výstavba vlastní školy.

 

Všem bylo v té době jasné, že se jedná o velký projekt, nesoucí s sebou mnoho práce a nejistot. Jediný možný pozemek v některé z obcí vhodný pro umístění školy byl v obci Přezletice, jenže ve spoluvlastnictví mnoha dalších spoluvlastníků.  Složitými jednáními se podařilo pozemek získat do stoprocentního vlastnictví Přezletic, čímž byla splněna první základní podmínka umožňující výstavbu.


Další zásadní podmínku – opatření dostatečných finančních prostředků, se následně podařilo též úspěšně splnit. Ačkoli v roce 2015 nebyl vypsán žádný dotační titul, který by umožnil výstavbu alespoň pár tříd základní školy, vlivem permanentního tlaku na dotčené nadřízené orgány ze strany všech obcí svazku, se podařilo se souhlasem vlády a parlamentu zajistit dotaci na stavbu. Dále se podařilo zajistit dotaci na zajištění nejvyššího standardu úspornosti plánované budovy školy – tzv. pasivní standard. A konečně se svazku podařilo sehnat příslib dotace z ministerstva financí na související komunikace a infrastrukturu.

 

Aktuálně poslední podmínkou pro přiblížení se vytčenému cíli je získání územního rozhodnutí. Ačkoli svazek úspěšně dokončil práce na potřebné dokumentaci, získal kladná stanoviska všech dotčených orgánů státní správy a podal žádost o vydání tohoto klíčového dokumentu, další fáze realizace záměru musí být odložena.
 

Důvodem je zcela nečekané a zjevně neopodstatněné odvolání spolku Orchis z.s., který byl založen teprve v květnu 2017 a jehož hlavním účelem je ochrana přírody a krajiny. Nikdo z nás nepředpokládal, že je vůbec možné, aby se stal veřejně prospěšný projekt školy, který nemá generovat zisk, terčem zjevně nedůvodného útoku obdobného spolku. Podané odvolání totiž neobsahuje žádné odborné argumenty z oblasti ochrany životního prostředí a z jeho textu nelze ani dovodit snahu o hájení zájmů na ochraně přírody a krajiny. Celý text odvolání obsahuje pouze výčet domnělých nedostatků čistě formální povahy, které nemají a ani by nemohly mít žádný materiální význam. 
 

Ačkoli členům svazku není známa motivace autorů podaného odvolání, je zjevné, že samotné jeho sepsání muselo stát odvolatele nemálo času, energie a pravděpodobně i finančních prostředků. Již nyní je jasné, že bude výstavba školy pozdržena, neboť odvolací orgán, Krajský úřad Středočeského kraje se jím bude muset zabývat a vypořádat. Nabytí právní moci územního rozhodnutí se tak odkládá o přibližně šest měsíců.
 

Věříme, že se veřejným médiím podaří jednoho dne rozkrýt skutečné důvody a motivaci členů předmětného spolku a jejich případné vazby. Za účelem ulehčení jejich práce uvádíme některá veřejně dostupná základní fakta o předmětném spolku:

 

Datum zápisu (vznik)  4. 5. 2017
Obchodní firma Spolek pro ochranu přírody a krajiny Orchis, z.s.
Sídlo  Praha - Michle, Jaurisova 515/4, PSČ 140 00
IČO 06067808

   

Účel

spolku:

1. Společný postup členů ve věci ochrany přírody a krajiny, životního prostředí, ochrana ovzduší dle zákona o ochraně přírody a krajiny, stavebního zákona, zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, horního zákona a všech dalších nebo souvisejících předpisů, které mohou být relevantní při ochraně přírody a krajiny v dané lokalitě, včetně účasti ve správních a případných soudních řízeních

2. Společný postup členů ve věci územního plánování a stavebního řízení, zejména při změnách územního plánu a dalších územně plánovacích podkladů, které mohou ovlivnit kvalitu života v dané obci

3. Společný postup členů ve věci vytváření podmínek pro trvale udržitelný a harmonický urbanistický vývoj území a ochranu veřejného zdraví a zdravých životních podmínek, ochrany zeleně, dopravní obslužnosti, prosazování ekologických a krajině estetických hledisek při schvalování nových stavebních projektů

4. Další činnosti veřejného zájmu, o kterých se usnese Členská schůze, a které mohou přispět k zlepšování kvality života v obci

Statutární orgán: Petr Chrpa – předseda spolku
Jablonec nad Nisou, Antala Staška, PSČ 466 01
Členové spolku:

Tomáš Rodný, bytem Praha 5, Pod Hybšmankou 3169/5a, PSČ 150 00

Petr Borský, bytem Praha 6, Muchova 241/4, PSČ 160 00 Praha 6

Jako přílohy přikládáme:

Odvolání podané spolkem "Spolek pro ochranu přírody a krajiny Orchis, z.s." ke stažení zde

 

Vyjádření svazku k odvolání ke stažení zde

 

Stanovy spolku, zápis z ustavující schůze a další informace o spolku naleznete zde

 

Obchodní a jiné vazby jsou veřejně přístupné (po dalších rozklicích) např. zde


Vytvořeno: 10. 11. 2017
Poslední aktualizace: 10. 11. 2017 21:02
Autor: MD