Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

 

Obec Podolanka, se sídlem Hlavní 15, 250 73 Podolanka, IČO 00240605, jako správce osobních údajů (bližší kontakty na správce naleznete zde) ustanovila v souladu s čl. 37 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) pověřence pro ochranu osobních údajů.  

                    

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů zejména:

a) poskytuje informace a poradenství správci a zpracovatelům, i jejich zaměstnancům, kteří provádějí zpracování osobních údajů, a to o jejich povinnostech podle Nařízení a dalších souvisejících předpisů,

b) monitoruje soulad s  Nařízením a dalšími právními předpisy a vnitřními normami upravujícími oblast ochrany osobních údajů,

c) poskytuje poradenství na požádání, pokud jde o posouzení vlivu na ochranu osobních údajů,

d) spolupracuje s Úřadem pro ochranu osobních údajů a působí jako kontaktní místo pro dozorový úřad v záležitostech týkajících se zpracování,

f) subjekty údajů se mohou obracet na pověřence pro ochranu osobních údajů v záležitostech souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů a výkonem jejich práv podle GDPR.

 

 

Na pověřence se tedy můžete obracet s Vašimi dotazy, podněty a požadavky na uplatnění Vašich práv, týkajících se přímo Vašich osobních údajů, používaných v rámci některé agendy obce, a to zejména, pokud se nechcete obrátit přímo na správce osobních údajů. Pověřenec Vaše dotazy, požadavky a podněty odborně vyhodnotí a předá správci spolu s doporučením, jak je řešit. Případně Vám přímo poskytne základní informace a konzultaci. Odpovědný za vyřízení Vašich podání je však výhradně samotný správce.

 

Pověřenec je v souvislosti s výkonem svých úkolů pro správce vázán mlčenlivostí (viz. § 45 zákon o zpracování osobních údajů; nyní v legislativním procesu) a dále dle čl. 38 odst. 5 Nařízení, tajemstvím nebo důvěrností v souladu s právem Unie.