Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

 

Obec Podolanka se nachází přímo v trase plánované stavby SOKP D0 520 Březiněves – Satalice, která bude mít zásadní negativní vliv na život v naší obci. Z tohoto důvodu se statutární zástupci obce aktivně účastní jednání o přípravách této stavby a brání zájmy obyvatel Podolanky.

 

Jelikož naši obec protíná významná komunikace II/610, která v hustě obydlené části obce překonává značnou terénní nerovnost – údolí Vinořského potoka a v současnosti po ní jezdí více než 9.500 vozidel denně, z toho 640 je nad 3,5 t (zdroj: Dopravněinženýrské podklady TSK pro potřeby stavby SOKP), coby zásadní požadavek obec požaduje, aby investor stavby SOKP D0 520 Březiněves – Satalice, tedy ŘSD, technickými opatřeními zabránil dalšímu nárůstu dopravního zatížení obce.

 

Obec Podolanka tedy konzistentně a dlouhodobě prosazuje následující opatření pro případ, že by se předmětná stavba skutečně měla realizovat v aktuálně plánované trase:

 

  1. Umístění SOKP D0 520 Březiněves – Satalice v katastru Podolanky do tunelu (tzv. tunelová varianta). Případná povrchová, nebo i jen zahloubená varianta se zachovaným přemostěním Vinořského potoka jsou pro obec Podolanka absolutně nepřijatelné, a jsme připraveni proti jejich realizaci bojovat všemi možnými prostředky.
  2. Vypustit křižovatku SOKP s komunikací II/610, nebo alespoň přeložit komunikaci II/610 do koridoru "staré pražské cesty" vedoucí z Brandýsa nad Labem, která je celá ve vlastnictví tří dotčených obcí (Brandýs nad Labem, Podolanka, Přezletice), a která by mohla výrazně odlehčit provozu na komunikaci II/610, ale i silnici III/0101 přes Brázdim, a stát se spojnicí mezi SOKP 520 (z MÚK Přezletice) a plánovaného obchvatu Brandýsa nad Labem.
  3. Zahrnout do projektu SOKP 520 další opatření na omezení negativních dopadů na život v Podolance, jako je kompletní rekonstrukce II/610 v intravilánu obce včetně populárních zpomalovacích prvků, omezení průjezdu nákladních vozidel přes obec nebo výsadba nových lesů podél trasy SOKP 520.

 

Vybrané materiály k předmětné stavbě:

Shrnutí jednání na MDČR ze 17.1. 2023: zprava z jednani (496.12 kB)

Připomínky obcí a městských částí Prahy k projektu Pražský okruh SOKP 520: Připomínky

 

Dopravni zateze v souvislosti s SOKP 520 (30.04 MB)

Dálnice D0 úsek 520 Březiněves Satalice (1.32 MB)

Zjišťovací řízení (322.65 kB)

Zápis z jednání Podmínky obcí a MČ k projektu ze dne 12.2.2020