Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

 

Obec Podolanka disponuje novou splaškovou kanalizací a vlastní ČOV pro 1.000 EO, které se podařilo dokončit v březnu 2018. Kanalizace je především gravitační s několika přečerpávacími stanicemi a větvemi tlakové kanalizace. Celkové náklady dosáhly 72 251 900,00 Kč, z čehož vlastní zdroje obce činily 23 256 479,78 Kč a zbývajících 48 995 420,22 Kč bylo financováno z dotačních prostředků (dotace z Evropské unie – Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí a dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Infrastrukturního fondu v rámci tematického zadání Životní prostředí).

 

Kanalizační řád

Kanalizační řád - aktualizace květen 2021 (457.13 kB)

 

Kolaudace

Kolaudace kanalizace (171.14 kB)

Kolaudace COV - stavba (123.94 kB)

Kolaudace COV - celek (530.7 kB)

Předčasné užívání (201.59 kB)

 

Dotace

Dotace OPŽP (893.35 kB)