Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Nový vodovod v Podolance byl 31. 5. 2021 zkolaudován.

Nový vodovod ve Cvrčovicích byl zkolaoudován 31. 5. 2021.

Obec Podolanka zahájila výstavbu nového vodovodu a vodojemu v Podolance zahrnující výstavbu (i) vodovodního přivaděče od vodoměrné šachty po vodojem, (ii) vodojemu a (iii) nových vodovodních řadů určených k zásobování stávajících obyvatel obce, a to včetně odboček z hlavních řadů až na hranici soukromých pozemků.

Celkové náklady projektu bez DPH: 41 695 460,16 Kč

Nezpůsobilá část nákladů celkem: 18 238 047,84 Kč

Dotace z OPŽP: 20 536 080,07 Kč

Spoluúčast obce: 21 159 380,09 Kč

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Kolaudace vodovod Podolanka (460.28 kB)

Kolaudace VaK Cvrčovice (507.2 kB)

Kolaudace příjezdová komunikace (479.08 kB)

Kolaudace přivaděč (487.1 kB)

Kolaudace šachta (413.3 kB)

Kolaudační souhlas příjezdová komunikace vodojem (479.08 kB)

Kolaudace VaK Cvrčovice (507.2 kB)

Kolaudace vodovod Podolanka (460.28 kB)

Výstavba vodovodu

Billboard

Vodovod změna

Stavební povolení komunikace

Stavební povolení vodovod

Územní rozhodnutí přivaděč

Územní rozhodnutí vodojem

 

Protokol o zkoušce vody ze dne 15.2.2021 (493.79 kB)

Protokol o zkoušce vody 9/2020

Protokol o zkoušce vody ze dne 31.3.2020

Protokol o zkoušce vody ze dne 25. 11. 2019

 

Technické požadavky obce na nové vodovodní přípojky

Rozhodnutí o přidělení dotace na vodovod

Koordinační situace č. 1

Koordinační situace č. 2

Koordinační situace č. 3

Koordinační situace č. 4

Koordinační situace č. 5

 

Cena vodného činí 30,-Kč/m3 včetně DPH.

Cena stočného činí 50,- Kč/m3 včetně DPH.

 

Vyúčtování vodného a stočného probíhá jednou za kalendářní čtvrtletí.

 

Doložení stavu vodoměru za II. čtvrtletí 2021

formou SMS(607 075 125) nebo emailem(obec.podolanka@podolanka.cz) do 10. 7. 2021.

 

Žádost o připojení nemovitosti na veřejný vodovod Žádost

 

Šetření s vodou

 

Cvrčovice vodovod a kanalizace koordinační výkres