Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Obec Podolanka zahájila výstavbu nového vodovodu a vodojemu v Podolance zahrnující výstavbu (i) vodovodního přivaděče od vodoměrné šachty po vodojem, (ii) vodojemu a (iii) nových vodovodních řadů určených k zásobování stávajících obyvatel obce, a to včetně odboček z hlavních řadů až na hranici soukromých pozemků.

Celkové náklady projektu bez DPH: 41 695 460,16 Kč

Nezpůsobilá část nákladů celkem: 18 238 047,84 Kč

Dotace z OPŽP: 20 536 080,07 Kč

Spoluúčast obce: 21 159 380,09 Kč

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Výstavba vodovodu

Billboard

Vodovod změna

Stavební povolení komunikace

Stavební povolení vodovod

Územní rozhodnutí přivaděč

Územní rozhodnutí vodojem

 

Protokol o zkoušce vody ze dne 15.2.2021 (493.79 kB)

Protokol o zkoušce vody 9/2020

Protokol o zkoušce vody ze dne 31.3.2020

Protokol o zkoušce vody ze dne 25. 11. 2019

 

Technické požadavky obce na nové vodovodní přípojky

Rozhodnutí o přidělení dotace na vodovod

Koordinační situace č. 1

Koordinační situace č. 2

Koordinační situace č. 3

Koordinační situace č. 4

Koordinační situace č. 5

 

Cena vodného činí 30,-Kč/m3 včetně DPH.

Cena stočného činí 50,- Kč/m3 včetně DPH.

 

Vyúčtování vodného a stočného probíhá jednou za kalendářní čtvrtletí.

 

Doložení stavu vodoměru za I. čtvrtletí 2021

formou SMS(607 075 125) nebo emailem(obec.podolanka@podolanka.cz) do 15.4.2021.

 

Žádost o připojení nemovitosti na veřejný vodovod Žádost

 

Šetření s vodou

 

Cvrčovice vodovod a kanalizace koordinační výkres