Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Základní informace


Mapka obce

Obec Podolanka se nachází zhruba 300 m za severovýchodní hranicí hlavního města Prahy a jeho částí Vinoř. Tvoří ji dvě navzájem téměř propojené historické části Podolanka a Cvrčovice. Obec leží v nadmořské výšce 232 m a má rozlohu 330 ha.
 

 

PodolankaÚvod
Více jak osm set let dějin současné Podolanky jsou dějinami tří samostatných sousedních obcí - Cvrčovic, Kostomlátek a Podolanky. Teprve při správních změnách po zrušení poddanství (1848-1850) byly všechny tři osady spojeny v jednu obec s názvem Cvrčovice, ve 30. letech XX. století všechny tři sloučené obce užívaly společný název Sdružené obce Cvrčovice-Kostomlátky-Podolanka, po roce 1948 pak byly na základě žádosti místního zastupitelstva přejmenovány na Podolanka a ostatní dvě historické obce se staly pouhými místními názvy - původní obce dnes nejsou ani tzv. částmi obce Podolanky. Paradoxní je, že nejstarší a nejvýznamnější byla obec Cvrčovice, největší pak Kostomlátky, ale obě obce se v současném názvu neuplatnily a zanikly též jako tzv. sídelní jednotka.

 

Občanská vybavenost a služby
Základní občanská vybavenost v Podolance je silně poznamenána velikostí obce a blízkostí Prahy, kam většina obyvatelstva dojíždí do škol a za prací. Díky tomu, že do obce začal jezdit autobus pražské městské dopravy, spojující Podolanku s Prahou-Vinoří, využívají občané služby a podniky této části Prahy, kde jsou školy, obchody, pošta, zdravotnické středisko i hřbitov.

V Podolance se nachází:

  • Obecní úřad s knihovnou a dětským hřištěm na zahradě
  • Prodejna potravin
  • Hasičská zbrojnice
  • Kostel

V obci je vodovod, plyn, nově vybudovaná kanalizace s čističkou odpadních vod.
V současné době probíhá výstavba nového vodovodu a vodojemu pro připojení na  pražský vodovod. 
Zároveň se intenzivně pracuje na výstavbě školy. Svazková škola bude postavena pro děti obcí Přezletice, Podolanka a Jenštejn. V době výstavby školy mají žáci zajištěnu docházku v prozatimních prostorách Svazkové školy Panská pole v Brandýse nad Labem.

 

Podolanka


Životní prostředí
Obytné prostředí v obci je z hlediska čistoty ovzduší poměrně dobré. V obci a nejbližším okolí nejsou, kromě lokálních topenišť, žádné větší zdroje znečištění ovzduší. Výraznější hluk a prašnost je pouze v bezprostředním sousedství státní silnice II/610, která prochází obcí.

Součástí obce jsou čtyři rybníky. Ke koupání lze však využívat jen rybník jižně od Katoviček, který se sice ještě nachází na katastru obce, avšak je vklíněný do obce Jenštejn. Dvojice rybníků poblíž bývalého mlýna je obklopena soukromými pozemky a je pro obyvatele obce téměř nepřístupná.

Rybník „Jordánek“ poblíž vodárny slouží jako požární nádrž.

Zeleň v obci je většinou soustředěna v údolí Vinořského potoka do míst, kde v historii bývaly další dva rybníky. Uprostřed polí je jeden malý lesík, který vznikl po r. 1974 výsadbou přibližně 7000 smrčků.
 

 

Základní statistické údaje  
Počet částí: 1
Katastrální výměra [ha]: 330
Počet obyvatel (1.1.2020): 558
Počet domů (1.1.2012): 217
   
Základní vybavenost obce  
Pošta: ne
Škola: ano
Zdravotnické zařízení: ne
Policie: ano- Obecní policie Radonice
Kanalizace (ČOV): ano
Vodovod: ano
Plynofikace: ano