Podolanka - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Základní informace

Mapka obce

Obec Podolanka se nachází zhruba 300 m za severovýchodní hranicí hlavního města Prahy a jeho částí Vinoř. Tvoří ji dvě navzájem téměř propojené historické části Podolanka a Cvrčovice. Obec leží v nadmořské výšce 232 m a má rozlohu 330 ha.
 

PodolankaÚvod

Více jak osm set let dějin současné Podolanky jsou dějinami tří samostatných sousedních obcí - Cvrčovic, Kostomlátek a Podolanky. Teprve při správních změnách po zrušení poddanství (1848-1850) byly všechny tři osady spojeny v jednu obec s názvem Cvrčovice, ve 30. letech XX. století všechny tři sloučené obce užívaly společný název Sdružené obce Cvrčovice-Kostomlátky-Podolanka, po roce 1948 pak byly na základě žádosti místního zastupitelstva přejmenovány na Podolanka a ostatní dvě historické obce se staly pouhými místními názvy - původní obce dnes nejsou ani tzv. částmi obce Podolanky. Paradoxní je, že nejstarší a nejvýznamnější byla obec Cvrčovice, největší pak Kostomlátky, ale obě obce se v současném názvu neuplatnily a zanikly též jako tzv. sídelní jednotka.

Občanská vybavenost a služby

V Podolance se nachází:

 • Obecní úřad s knihovnou a dětským hřištěm na zahradě
 • Prodejna potravin a prodejna LPG
 • Hasičská zbrojnice
 • Nová čistírna odpadních vod
 • Nový vodojem
 • Kostel s hřbitovem

V obci je kanalizace s vlastní ČOV, vodovod zásobovaný pitnou vodou z Prahy a plyn.

Z pohledu školního vzdělávání platí, že obec je jednou ze tří obcí (Přezletice, Podolanka a Jenštejn), které založily svazek obcí, v jehož rámci se v roce 2023 podařilo postavit a uvést do provozu zcela novou základní školu Panská Pole pro 540 dětí v sousedních Přezleticích.

Předškolní děti mohou navštěvovat mateřskou školu v sousední Vinoři, se kterou má Podolanka uzavřenu příslušnou smlouvu. 

Ostatní občanská vybavenost v Podolance je ovlivněna velikostí obce a blízkostí Prahy, kam většina obyvatelstva dojíždí do škol a za prací. Obcí vede velmi frekventovaná autobusová příměstská linka č. 375 spojující Brandýs n. L. - Stará Boleslav s hl. m. Prahou (stanice metra C Letňany, nebo B Vysočanská).

Na pořádek v obci dohlíží obecní policie Radonice, se kterou obec Podolanka úzce spolupracuje.

Podolanka

Životní prostředí

Obytné prostředí v obci je z hlediska čistoty ovzduší poměrně dobré. V obci a nejbližším okolí nejsou, kromě lokálních topenišť, žádné větší zdroje znečištění ovzduší. Výraznější hluk a prašnost je pouze v bezprostředním sousedství krajské silnice II/610, která prochází obcí.

Součástí obce jsou čtyři rybníky. Ke koupání lze však využívat jen rybník jižně od Katoviček, který se sice ještě nachází na katastru obce, avšak je vklíněný do obce Jenštejn. Dvojice rybníků poblíž bývalého mlýna je obklopena soukromými pozemky a je pro obyvatele obce téměř nepřístupná.

Obecní rybník „Jordánek“ byl v roce 2023 odbahněn a zrekonstruován tak, aby mohl sloužit coby místo odpočinku a útočiště zdokumentovaných ohrožených drhů živočichů. V jeho sousedství obec zprovoznila stánek z občerstvením a odpočívadlo.

Základní statistické údaje  

 • Počet částí: 1
 • Katastrální výměra [ha]: 330
 • Počet obyvatel (1.1.2024): 603
 • Počet domů (1.1.2024): 236

Základní vybavenost obce  

 • Pošta: ne
 • Škola: ano - svazková škola Panská pole
 • Zdravotnické zařízení: ne
 • Policie: ano - Obecní policie Radonice
 • Kanalizace (ČOV): ano
 • Vodovod: ano
 • Plynofikace: ano