Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Dokumenty

Vyhlášky obce

 

OZV č.3/2019 o místním poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí obce

OZV č.2/2019 o místním poplatku ze psů

OZV č.1/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Obecně závazná vyhláška obce Podolanka č.1/2017, kterou se stanoví část školského obvodu základní školy zřízené svazkem obcí 

OZV 1/2017


Obecně závazná vyhláška obce Podolanka č. 2/2014 ze dne 7. dubna 2014
zveřejněno na ÚD 16.4.2014, platnost vyhlášky od 2.5.2014


Obecně závazná vyhláška obce Podolanka č. 1/2014,
o zásadách platných pro dodávku a odběr z vodovodního řadu obce Podolanka
vyhláška mění vyhlášku č. 3/2004 ve znění vyhlášky č. 1/2012
zveřejněno na ÚD 28.1.2014, platnost vyhlášky od 13.2.2014 do 2.5.2014 - nahrazeno OZV 2/2014


Obecně závazná vyhláška obce Podolanka č. 1/2012,
o zásadách platných pro dodávku a odběr z vodovodního řadu obce Podolanka
vyhláška mění vyhlášku č. 3/2004 ve znění vyhlášky č. 1/2012
platnost vyhlášky od 15.11.2012, , platnost vyhlášky do 2.5.2014 - nahrazeno OZV 2/2014


Obecně závazná vyhláška obce Podolanka č. 1/2013,
o místních poplatcích
platnost vyhlášky od 17.7.2013


Obecně závazná vyhláška obce Podolanka č. 2/2011,
kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 4/2007, kterou se stanoví poplatky za komunální odpad.
platnost vyhlášky od  29.12.2011


Obecně závazná vyhláška obce Podolanka č. 1/2011,
o zásadách platných pro dodávku a odběr pitné vody z vodovodního řadu obce Podolanka
vyhláška mění vyhlášku č. 3/2004
platnost vyhlášky od  27.4.2011, platnost vyhlášky do 2.5.2014 - nahrazeno OZV 2/2014


Veřejnoprávní smlouva
uzavřená mezi obcí Koleč a obcí Podolanka k zajišťování výkonu činnosti podle zákona o obecní policii
smlouva uzavřena 15.4.2009, zveřejněna na ÚD obce Podolanka do 11.5.2009 - předáno na KÚSK ke zveřejnění ve věstníku
info na ÚD trvale


Obecně závazná vyhláška obce Podolanka č. 3/2008 ze dne 3. listopadu 2008,
kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 4/2007, kterou se stanoví poplatky za komunální odpad


POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE PODOLANKA
Obecně závazná vyhláška obce Podolanka č. 2/2008 ze dne 1.září 2008


Obecně závazná vyhláška obce Podolanka č. 1/2008 ze dne 2. června 2008 o veřejném pořádku
  pdf strana 1, strana 2, strana 3, strana 4w příloha 1


Obecně závazná vyhláška obce Podolanka č. 1/2005 ze dne 5. září 2005 o užívání obecních pozemků a jejich částí a o zásadách jejich převodu do vlastnictví uživatelů


Příloha k vyhlášce č. 1/2005


Obecně závazná vyhláška obce Podolanka č. 2 ze dne 7. listopadu 2005, kterou se upravuje způsob platebního styku u veškerých plateb pro obec Podolanka


CHOV A DRŽENÍ PSŮ, KOČEK A JINÝCH ZVÍŘAT


Nařízení obecního zastupitelstva č. 1/2003 o ochraně ovzduší v obci Podolanka


Obecně závazná vyhláška č. 5/2003 o místních poplatcích


Obecně závazná vyhláška č. 4/2003 o užívání veřejných prostranství a zabezpečení veřejného pořádku a čistoty na území obce Podolanka


Vyhláška č. 1/2003 obce PODOLANKA o místním poplatku za komunální odpad


VYHLÁŠKA O ZÁVAZNÝCH ČÁSTECH ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PODOLANKA


PODOLANKA - ÚZEMNÍ PLÁN OBCE (Návrh - Textová část)


Vyhláška č. 2/ 2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obci PODOLANKA