Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Podolanka
ObecPodolanka

Historie

FotoVíce jak osm set let dějin současné obce Podolanka jsou dějinami tří samostatných sousedních obcí - Cvrčovic, Kostomlátek a Podolanky. Teprve při správních změnách po zrušení poddanství (1848-1850) byly všechny tři osady spojeny v jednu obec s názvem Cvrčovice. Ve 30. letech XX. století všechny tři sloučené obce užívaly společný název Cvrčovice, Kostomlátky a Podolanka, po roce 1947 pak byly z rozhodnutí krajských úředníků na žádost Místního národního výboru přejmenovány na zkrácené Podolanka a ostatní dvě historické obce se staly pouhými místními názvy - původní obce dnes nejsou ani tzv. částmi obce Podolanky.

Paradoxní je, že nejstarší a nejvýznamnější byla obec Cvrčovice, největší pak Kostomlátky, ale obě obce se v současném názvu neuplatnily a zanikly též jako tzv. sídelní jednotka.

Cvrčovice 

Jak již bylo zmíněno, nejstarší a také dlouho nejvýznamnější z původních tří samostatných obcí, z kterých je složena dnešní Podolanka, byly Cvrčovice. O jejich významu svědčí fakt, že bývaly sídlem farního chrámu Stětí sv. Jana Křtitele děkanátu Brandejského.

Kdy byla obec založena není známo, z jejího jména lze však usoudit, že ji založil jakýsi Svrč (~Cvrček) a proto obec nese jméno Svrčovice, tj. ves lidí Svrčových.

Kostomlátky 

Do doby před koncem 14. století také patří i první zmínka o vsi Kostomlátky. Z jejího názvu vyplývá, že se obyvatelé vsi živili výrobou mýdla, které se tehdy vařilo z kostí, které se předtím musely rozbít - rozmlátit.

Kdo a kdy ves založil není doloženo, prvním známým majitelem byl okolo roku 1382 Vacek Křížovic, syn kramáře Kříže, jednoho ze zakladatelů Betlémské kaple v Praze.

Podolanka 

Poprvé je jméno Podolanka zmiňováno v r. 1658 při dělení majetku sester Kateřiny Naglerové a Františky Hadové, rozených Trentinovy. Jménem byla označena hospoda stojící v údolí nedaleko městečka Jenštejna v sousedství velkých mlýnů. Jméno Podolanka nejspíše souvisí s místním krajinným reliéfem, úzkým údolím, jímž protéká potok.

Současná podoba obce se vytvořila v letech 1682-1918. Ještě koncem 17. a počátkem 18. století se v prostoru dnešní Podolanky nacházely tři samostatné obce. Jejich vzájemná blízkost již tehdy ukazovala na velmi pravděpodobnou možnost jejich sloučení v jeden správní celek. 

Při správních změnách po zrušení poddanství (1848-1850) byly proto všechny tři osady spojeny v jednu obec s názvem Cvrčovice a až do roku 1918 se většinou Kostomlátky a Podolanka označovaly jako místní části Cvrčovic. 

Spolupracujeme

mapa
Podolanka
nahoru