Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Podolanka
ObecPodolanka

Okruh - D0, stavba 520

Obec Podolanka se nachází přímo v trase plánované stavby dálničního okruhu "D0, stavba 520 Březiněves – Satalice", která bude mít zásadní negativní vliv na život v naší obci. Z tohoto důvodu se statutární zástupci obce aktivně účastní jednání o přípravách této stavby a brání zájmy obyvatel Podolanky.

Jelikož naši obec protíná významná komunikace II/610, která v hustě obydlené části obce překonává značnou terénní nerovnost – údolí Vinořského potoka a v současnosti po ní jezdí více než 9.500 vozidel denně, z toho 640 je nad 3,5 t (zdroj: Dopravněinženýrské podklady TSK pro potřeby stavby D0), coby zásadní požadavek obec požaduje, aby investor předmětné dálnice D0, stavba 520 Březiněves – Satalice, tedy ŘSD, technickými opatřeními zabránil dalšímu nárůstu dopravního zatížení obce. Tento požadavek je o to naléhavější z důvodu, že podle prognózy TSK se po zprovoznění dálnice D0 v roce 2030 má zvýšit intenzita dopravy v obci Podolanka o 8.100 vozidel denně, z čehož jich 150 má být nad 3,5 t (zdroj: příloha č. 3 dokumentace EIA záměru D0, stavba 520, rozdíl stavů E.3.b – D, rok 2030, vliv zprovoznění PO D0 518 a 519 + D0 520 var. tunelová, výřez východ), což je násobně větší přírůstek oproti všem ostatním obcím v trase stavby D0 520

Obec Podolanka tedy konzistentně a dlouhodobě prosazuje následující opatření pro případ, že by se předmětná stavba skutečně měla realizovat v aktuálně plánované trase:

  1. Umístění dálnice D0, stavby 520 Březiněves – Satalice v katastru obce Podolanka do tunelu (tzv. tunelová varianta). Alternativní zahloubená varianta, ve které zůstává zachováno přemostění Vinořského potoka, je pro obec Podolanka absolutně nepřijatelná, a jsme připraveni proti její realizaci bojovat všemi možnými prostředky.
  2. Vypustit mimoúrovňovou křižovatku s komunikací II/610, tzv. MÚK Vinoř, neboť díky projektované přeložce silnice II/610 ztrácí dopravní význam.
  3. Přeložit komunikaci II/610 do koridoru "staré pražské cesty" a propojit tak obchvat Brandýsa nad Labem s dálnicí D0 a tím výrazně odlehčit provozu na komunikaci II/610, ale i silnici III/0101 přes Brázdim.
  4. Zahrnout do projektu dálnice D0 další opatření na omezení negativních dopadů na život v Podolance, jako je zvětšení vegetačních bariér mezi MÚK Přezletice a silnicí II/610, prodloužit plánovaný tunel až k Přezleticím, nebo alespoň na D0 doplnit tři migrační průchody, zprovoznit dálnici D0 až po zprovoznění přeložek silnic II/610 a II/244, a naopak zprovoznit tyto přeložky až společně s dálnicí D0, kompletní rekonstrukce silnice II/610 v intravilánu obce včetně jejího remodelingu.

V souvislosti s nedávným oživením diskuse o stavbě dálnice D0 v souvislosti s řízením EIA byla obci dne 6. března 2024 doručena petice se 153 podpisy, ve které signatáři vyslovili nesouhlas s výstavbou MUK Vinoř a sdělili požadavek, aby předmětná dálnice D0, stavba 520, byla realizována v tunelové, nikoli pouze zahloubené, variantě. Předmětnou petici jsme postoupili na příslušné orgány státní správy a očekáváme jejich reakci.

Vybrané materiály k předmětné stavbě:

Informační systém EIA:

Odkaz na kompletní dokumentaci záměru pro potřeby EIA: Informační systém EIA (cenia.cz)

 

Spolupracujeme

mapa
Podolanka
nahoru