Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Podolanka
ObecPodolanka

Památky

Kostel Stětí sv. Jana KřtiteleV obci Podolanka se nachází celá řada historicky cenných památek zapsaných do seznamu nemovitých kulturních památek, většina z nich je bohužel v havarijním stavu.

Pod č. 2141 je zapsán areál kostela Stětí sv. Jana Křtitele ve Cvrčovicích. Kromě památkové ochrany areálu kostela jako celku je jmenovitě chráněna barokní vstupní brána, márnice, ohradní zeď a některé náhrobky na hřbitově. 

V listopadu 2007 se obec Podolanka se stala vlastníkem kostela Stětí sv. Jana ve Cvrčovicích. Na základě darovací smlouvy mezi Římskokatolickou církví a Obcí Podolanka tento historický a památkově chráněný objekt přechází do vlastnictví obce. Naším cílem je v první etapě zastavit chátrání objektu, obnovit stabilitu opěrné zdi hřbitova a z prostoru hřbitova odstranit náletové dřeviny a stromy ohrožující stabilitu historické stavby. K financování záměru bude využito dotací na ochranu kulturních památek.

Kamenný kříž na návsi v KostomlátkáchOprava kostela Stětí sv. Jana Křtitele ve Cvrčovicích v roce 2014
Byla opravena střecha a krov márnice nákladem 80 369 Kč.
Dotaci ve výši 50 000 Kč poskytlo Ministerstvo kultury ČR.
Touto akcí byla ukončena oprava střechy a krovů v celém objektu kostela.

Pod č. 2135 je zanesena vstupní brána s renesančními sgrafity u tzv. "Štěpařova statku" v bývalých Kostomlátkách.

Z historicky zajímavých památkově chráněných prvků je třeba dále jmenovat Boží muka ve Cvrčovicích, kamenný kříž z r. 1825 a pomník padlým v 1. světové válce na návsi v Kostomlátkách.

Boží muka ve Cvrčovicích

Pravděpodobně na počátku 19. století byla vystavěna dosti netypická boží muka ve Cvrčovicích. Jde o vysoký hranol na cihlovém soklu se čtyřmi většími nikami v rozích a čtyřmi menšími v horní části. Všechny tyto výklenky jsou dnes prázdné. Muka jsou zakončena jehlancovou střechou.V roce 2023 je starosta nedalekých Radonic, místní patriot a vlastník příslušného pozemku nechal vlastním nákladem opravit a boží muka díky němu září novotou.

Pomník padlým z r. 1921


V Podolance stojí jeden z prvních pomníků postavených po I. světové válce na památku sedmnácti padlým občanům obce. Navrhl jej a provedl Antonín Neuberger, zednický mistr v Podolance. Pomník byl slavnostně odhalen projevem pana Ferdinanda Kellnera z Prahy již 29. května 1921. Monumentální pomník byl postaven v místě, kde stála kaplička, ta byla rozhodnutím radních zbořena.


První podolanská kaple - 29. zastavení, všechny fotografie: RNDr. Aleš StřechaPři krajské silnici II/610 v Podolance jsou dvě výklenkové kapličky zbudované před rokem 1680, z tzv. Svaté cesty (VIA SANCTA) vedoucí z Prahy do Staré Boleslavi, jedna na jižním a druhá na severním konci obce.

Některé památky se nezachovaly. Kompletně beze stopy například zanikla cvrčovická tvrz, cvrčovická kaplička na místě bývalého morového hřbitova a kaplička v Kostomlátkách. Z mlýna Valcha zbyl jen fragment obvodového zdiva. Tzv. "Štěpařův statek" je dnes již rovněž minulostí.

Jiné historické objekty se naopak dochovaly dodnes v dobrém stavu, i když nejsou zapsány do seznamu kulturních památek - výsadní krčma Podolanka, panský dvůr ve Cvrčovicích či mlýn v Podolance.

Spolupracujeme

mapa
Podolanka
nahoru