Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Podolanka
ObecPodolanka

Kanalizace

Obec Podolanka disponuje novou splaškovou kanalizací a vlastní ČOV pro 1.000 EO, které se podařilo dokončit v březnu 2018. Kanalizace je především gravitační s několika přečerpávacími stanicemi a větvemi tlakové kanalizace. Celkové náklady dosáhly 72 251 900,00 Kč, z čehož vlastní zdroje obce činily 23 256 479,78 Kč a zbývajících 48 995 420,22 Kč bylo financováno z dotačních prostředků (dotace z Evropské unie – Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí a dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Infrastrukturního fondu v rámci tematického zadání Životní prostředí).

Kanalizační řád

Kolaudace

Dotace

Spolupracujeme

mapa
Podolanka
nahoru