Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Podolanka
ObecPodolanka

Vodovod

Od června 2021 disponuje celá obec Podolanka zcela novým vodovodem připojeným na vodovodní soustavu hlavního města Prahy.

Dne 2. června 2021 byl dokolaudován nový vodovod a vodojem v Podolance zahrnující výstavbu (i) vodovodního přivaděče od vodoměrné šachty na území hl. m. Prahy po vodojem, (ii) vodojemu 2x120 m3 a (iii) nových vodovodních řadů určených k zásobování stávajících obyvatel obce, a to včetně odboček z hlavních řadů až na hranici soukromých pozemků. Z celkových nákladů ve výši 42 463 446,62 Kč bylo z vlastních zdrojů obce placeno 19 535 492,54 Kč a z dotačních prostředků celkem 22 927 954,08 Kč (prostředky z Evropské unie – Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí a dotace z Programu 2021 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Infrastrukturního fondu v rámci tematického zadání Životní prostředí). Celkově bylo vystavěno 4,71 km nových vodovodních řadů, 0,4 km vodovodního přivaděče a byl vystavěn vodojem o objemu 240 m3.

Dne 31. května 2021 pak byla dokončena též výstavba nové splaškové kanalizace a vodovodu ve Cvrčovicích, a to celkovým nákladem 7 847 156,00 Kč (z čehož vlastní zdroje obce 4 229 155,60 Kč a dotace z rozpočtu Ministerstva zemědělství z programu Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II ve výši 3 618 000,00 Kč).

Kolaudace

Dotace

Spolupracujeme

mapa
Podolanka
nahoru