Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Podolanka
ObecPodolanka

Registr oznámení

Informace k nahlížení do registru oznámení obce PODOLANKA

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ukládá veřejným funkcionářům povinnost oznamovat skutečnosti, které umožňují veřejnou kontrolu jejich činností konaných vedle výkonu funkce veřejného funkcionáře, veřejnou kontrolu majetku nabytého za dobu výkonu funkce a dalších příjmů, darů nebo jiného prospěchu, získaných za dobu výkonu funkce, popřípadě finančních závazků, které veřejný funkcionář má. Tyto skutečnosti jsou veřejní funkcionáři povinni zveřejnit v registru oznámení, do kterého má každý právo bezplatně nahlížet a pořizovat si z něj opisy a výpisy.

Veřejnými funkcionáři v oblasti územní samosprávy se podle zákona o střetu zájmů rozumí členové zastupitelstva obce, kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni, nebo starosta obce a členové rady obce, kteří pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni nejsou.

Zájemce o nahlédnutí do registru oznámení musí učinit následující kroky:

  1. navštívit osobně evidenční orgán, kterým vede starosta obce nebo místostarostka obce.
  2. vyplnit a předat evidenčnímu orgánu k ověření písemnou žádost, která obsahuje
  • jméno žadatele,
  • příjmení žadatele,
  • rodné číslo žadatele,
  • místo trvalého pobytu žadatele,
  1. po ověření žádosti dle občanského průkazu bude žadateli umožněno nahlédnutí do registru oznámení (tyto údaje pak podle zákona nesmí sdělit žádné další osobě).

Podání žádosti:

Žádost se podává osobně v úředních hodinách v budově Obecního úřadu Podolanka, Hlavní 15, 250 73 Podolanka
Na základě podané žádosti bude žadateli podle jeho výběru umožněno:

nahlížení do registru v písemné podobě
Nahlížení do registru v písemné podobě je možné v úředních hodinách v budově Obecního úřadu Podolanka, Hlavní 15, 250 73 Podolanka

Poučení:
Přestupku se dopustí ten, kdo

  • používá nebo dále zpracovává údaje vedené v registru k jinému účelu než ke zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře,
  • neoprávněně sdělí třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru v elektronické podobě.

Za přestupek lze uložit pokutu do výše 100 000 Kč.

Kontakt:
Obecní úřad Podolanka, Hlavní 15, 250 73 Podolanka
tel. 286 851 496
e-mail: obec.podolanka@podolanka.cz

Obecní úřad

Portál Vodovod a kanalizace

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Kudy z nudy

Spolupracujeme

mapa
Podolanka
nahoru