Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Podolanka
ObecPodolanka

Ztráty a nálezy

Problematika ztrát a nálezů je upravena v občanském zákoníku – z. č. 89/2012 Sb.

Nález se týká věci, kterou někdo nevědomě, tedy bez projevu své vůle, ztratil. Každý, kdo najde ztracenou věc, je povinen ji vrátit tomu, kdo ji ztratil nebo vlastníkovi, pokud lze ze ztracené věci či z okolností poznat, komu má být věc vrácena – např. když je ve ztracené peněžence občanský či jiný identifikační průkaz, je možné snadno určit, kdo peněženku ztratil. Nelze–li takto ztracenou věc vrátit a není–li věc považována za opuštěnou, tj. v případě, kdy je možné z nastalé situace rozeznat vlastníkův úmysl věci se zbavit – např. když je věc odložená u kontejnerů na odpad, musí nálezce bez zbytečného odkladu nález odevzdat obci, na jejímž území byla věc nalezena. Je-li věc nalezena ve veřejné budově nebo veřejném dopravním prostředku, odevzdá nálezce nález provozovateli těchto zařízení.

Obec po odevzdání nálezu nálezcem nález zaeviduje, uschová a vyhlásí na úřední desce a na webových stránkách obce. Lhůta pro vyzvednutí nálezu se dle nového občanského zákoníku prodloužila na tři roky. Po uplynutí tří let od vyhlášení nálezu bez toho, aby se vlastník nebo ten, kdo věc ztratil, o ni přihlásil, nabude vlastnické právo k věci nálezce nebo obec, které byla ztracená věc odevzdána.

Místo pro odevzdání ztracených věcí je Obecní úřad, Hlavní 15, Podolanka.

Nález mobilního telefonu

Nález klíčů

Nález peněženky

Spolupracujeme

mapa
Podolanka
nahoru