Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Podolanka
ObecPodolanka

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Obec Podolanka, se sídlem Hlavní 15, 250 73 Podolanka, IČO 00240605, jako správce osobních údajů (bližší kontakty na správce naleznete zde) ustanovila v souladu s čl. 37 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) pověřence pro ochranu osobních údajů.  

Pověřenec pro ochranu osobních údajů zejména:

  1. poskytuje informace a poradenství správci a zpracovatelům, i jejich zaměstnancům, kteří provádějí zpracování osobních údajů, a to o jejich povinnostech podle Nařízení a dalších souvisejících předpisů,
  2. monitoruje soulad s  Nařízením a dalšími právními předpisy a vnitřními normami upravujícími oblast ochrany osobních údajů,
  3. poskytuje poradenství na požádání, pokud jde o posouzení vlivu na ochranu osobních údajů,
  4. spolupracuje s Úřadem pro ochranu osobních údajů a působí jako kontaktní místo pro dozorový úřad v záležitostech týkajících se zpracování,
  5. subjekty údajů se mohou obracet na pověřence pro ochranu osobních údajů v záležitostech souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů a výkonem jejich práv podle GDPR.

Na pověřence se tedy můžete obracet s Vašimi dotazy, podněty a požadavky na uplatnění Vašich práv, týkajících se přímo Vašich osobních údajů, používaných v rámci některé agendy obce, a to zejména, pokud se nechcete obrátit přímo na správce osobních údajů. Pověřenec Vaše dotazy, požadavky a podněty odborně vyhodnotí a předá správci spolu s doporučením, jak je řešit. Případně Vám přímo poskytne základní informace a konzultaci. Odpovědný za vyřízení Vašich podání je však výhradně samotný správce.

Pověřenec je v souvislosti s výkonem svých úkolů pro správce vázán mlčenlivostí (viz. § 45 zákon o zpracování osobních údajů; nyní v legislativním procesu) a dále dle čl. 38 odst. 5 Nařízení, tajemstvím nebo důvěrností v souladu s právem Unie.

Spolupracujeme

mapa
Podolanka
nahoru